Najlepsi

   Stypendyści Prezesa Rady Ministrów   

1. Wrotniak Mariusz
2. Ostafiński Krzysztof
3. Blecharczyk Adam
4. Wrotniak Ewelina
5. Tenus Izabela
6. Woźniak Marzena
7. Woźniak Marzena
8. Atak Aneta
9. Atak Aneta
10. Jasińska Natalia
11. Siry Katarzyna
12. Prorok Magdalena
13. Nowak Barbara
14. Atak Agnieszka
15. Sowa Anna
16. Fudali Joanna
17. Pudysz Ewa
18. Jodłowska Kinga
19. Mędraś Przemysław
20. Mędraś Przemysław
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

  

Stypendyści Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej   

Stypendium naukowe – „Damy radę”
1. Medraś Maciej
2. Chachura Ewelina
3. Prorok Magdalena
4. Nowak Andrzej
5. Medraś Maciej
6. Prorok Magdalena
7. Kijanka Justyna
8. Saczko Katarzyna
9. Waśko Małgorzata
10. Skubisz Bożena
11. Wojdyło Małgorzata
12. Waśko Małgorzata
13. Kaszycki Piotr
2006/2007
2007/2008
2007/2008
2007/2008
2007/2008
2008/2009
2008/2009
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2012/2013
2012/2013
Stypendium pomostowe – „Dyplom marzeń”
1. Flader Krzysztof 
2. Brożyna Bartłomiej 
3. Bura Iwona 
4. Chachura Ewelina 
5. Mędraś Maciej 
6. Pilch Kamil 
7. Nowak Andrzej 
8. Chruścicki Rafał 
9. Czyżowska Barbara 
10. Prorok Magdalena 
11. Karaś Jacek 
12. Nowak Barabara 
13. Chruścicka Monika 
12. Głowacz Artur 
2006/2007
2006/2007
2007/2008
2007/2008
2007/2008
2007/2008
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2011/2012
2011/2012
Stypendium – „Moje stypendium-moja szansa”
1. Bura Iwona 
2. Chachura Ewelina 
 
2006/2007
2006/2007