Historia

Zajęcia dydaktyczne w dubieckim LO, które swoje istnienie zawdzięcza wielu działaczom oświatowym i politycznym, rozpoczęty się w listopadzie 1948 r. Szczególną inicjatywę w tym zakresie wykazała ówczesna Gminna Rada Narodowa i, nieżyjący już, długoletni dyrektor (do 1970 r.) tej szkoły, Pan Adolf Wójcik.

Początkowo nauka odbywała się w wynajętym pomieszczeniu pożydowskiego budynku, w którym mieściła się apteka. Już w następnym roku miejscowy Bank Spółdzielczy przekazał na potrzeby liceum dwa pomieszczenia, co w pewnej mierze poprawiło jego warunki lokalowe.

Nowy rozdział w historii dubieckiego LO nastąpił w 1951 r., kiedy to Powiatowa Rada Narodowa w Przemyślu przekazała mu budynek byłego sądu grodzkiego. W latach sześćdziesiątych dyr. Adolf Wójcik wystąpił z inicjatywą rozbudowy szkoły.

Pomysł spotkał się z poparciem. Powstało nowe skrzydło placówki i w 1973 r. rozpoczęto naukę w 10 nowych pomieszczeniach dydaktycznych. Równocześnie zapoczątkowano budowę przyszkolnego stadionu sportowego jak również strzelnicy sportowej. Inicjatorem i organizatorem prac był Pan Adolf Chyła.

Jednak większość prac wykonała młodzież w czasie niektórych lekcjach jak i po zajęciach szkolnych. Wybudowanie tych obiektów zapoczątkowało udział w zawodach sportowych na szczeblach: wojewódzkim jak i centralnym. Na szczególną uwagę zasługuje przyszkolna sekcja strzelecka prowadzona właśnie przez Adolfa Chyłę, która niejednokrotnie przywoziła wiele trofeów z zawodów centralnych. Wiele radości uczniom i ich wychowawcom sprawiło przekazanie do użytku w 1986 r. sali gimnastycznej. Warto zaznaczyć, że w ciągu pół wieku istnienia LO w Dubiecku jego mury opuściło ponad dwa tysiące absolwentów, spośród których ok. 40 procent kontynuowało naukę w wyższych uczelniach. Od przeszło dwudziestu lat placówką kieruje Pani mgr Zofia Jasińska, przyczyniając się znacznie do rozwoju tej szkoły. W bieżącym roku szkolnym uczy się w nim 276 uczniów w dziewięciu oddziałach, mających profil ogólny, matematyczno- fizyczny i matematyczno – informatyczny.

Mimo wielu trudności finansowych, liceum, które na trwałe wpisało się w krajobraz malowniczej Dubiecczyzny, prowadzi między innymi działalność pozalekcyjną. Rozwija ona zainteresowania młodzieży oraz wzbogaca jej osobowość intelektualną i kulturalną. Organizowane są wycieczki do różnych zakątków Polski. Jedną z pierwszych uwidocznioną na zdjęciu, zorganizowano już w roku 1948.

Odbywają się dodatkowe zajęcia z języków obcych, działają kółka przedmiotowe i artystyczne (zespół muzyczny kierowany przez Pana mgra Wacława Jasińskiego, kółko recytatorskie pod patronatem Pani mgr Teresy Czyżowskiej), prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne, i kontynuowanie strzelectwa sportowego, które już od wielu lat odnosi liczące się sukcesy w skali regionu i kraju obecnie kierowane przez Pana mgra Mateusza Bala. Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem, w tym także z Gminnym Ośrodkiem Kultury i placówkami bibliotecznymi. Uczniowie uświetniają, swoimi występami gminne uroczystości, przygotowując akademie z okazji świąt i państwowych rocznic…

Więcej informacji o historii naszej szkoły znajdziecie Państwo w naszych publikacjach z okazji 50-cio i 60-cio lecia naszej szkoły:

50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 1948 – 1998

60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 1948 – 2008

oraz w aktualnościach strony – archiwum.