Dla rodziców i uczniów

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

Harmonogram stałych konsultacji nauczycieli z rodzicami 

Kalendarz imprez szkolnych

Informacja o dniach wolnych 

 

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 12:00-15:00

Wtorek 12:00 – 15:00

Czwartek 7:30 – 11:00

W innych terminach w razie potrzeby kontakt poprzez dyrektora lub sekretariat szkoły

CZAS PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Wtorek  8:00 – 12:00

Środa  11:00 – 13:30

Czwartek  9:00 – 13:00